31%
تخفیف

هدف‌گذاری

بدون امتیاز 0 رای
347,000 تومان

حتما  سؤالی که در ذهن شما پیش میاد اینه که اصلاً ما چه نیازی به هدف گذاری داریم؟ مگر نمی‌شود بدون هدف پیش بریم؟ پاسخ من صددرصد بله هست؛

اما نکته اینجاست  مرز بین موفقیت و شکست: هدف گذاری اصولی، دقیق، واقعی است.

صددرصد تضمینی برای رسیدن به همه اهداف نیست، اما با رسیدن به قسمتی از هدف‌هایمان می‌شود فرد موفقی بود. بدون هیچ شکی افراد موفق هیچ روزی را بدون هدف شروع نمی‌کنن.

1
347,000 تومان